Alla avtal börjar med en underskrift

Optimera dokumenthanteringen med Addo Sign - den digitala signeringslösningen som redan används av över 150 av Mercells kunder. Digital signering med fokus på effektiva processer och höga säkerhetsstandarder.

UNDERTECKNA KONTRAKT - DIGITALT

Samla in signaturer - enkelt och digitalt

Ladda upp och skicka dina dokument snabbt. Undertecknaren får det direkt och kan antingen signera det på skärmen* eller med sitt svenska BankID, samtidigt som dokumentet sparas automatiskt. Så enkelt är det att samla in signaturer med Addo Sign. Eliminera cykeln med att skriva ut, signera, skanna och skicka e-post fram och tillbaka, och frigör tid för andra, mer meningsfulla uppgifter och halvera handläggningstiden.

Uttalelser om Visma Addo fra våre kunder

ENKELT FÖR KUNDERNA

3 klick mellan dig och undertecknaren

Kunderna kan enkelt underteckna dokument digitalt. Det kan vara på dator, surfplatta eller telefon. Ingen Addo Sign-användare behövs för att underteckna. Bara tre klick för att skicka ett dokument för digital signering. Undertecknaren får ett mejl eller sms, klickar på länken och får tillgång till dokumentet, som kan signeras direkt på skärmen eller med svenskt BankID. Du får sedan dokumentet och undertecknaren får självklart också en kopia.

PROVA NU 

Uttalelser om Visma Addo fra våre kunder

Digitala signaturer för alla yrken

Digitala signaturer underlättar signerings- och auktoriseringsprocessen och kan användas inom många olika branscher.

Human Resources

Fokusera på människor, inte på pappersarbete. HR-branschen kan dra nytta av digitala signaturer genom att använda dem i följande användningsområden:

  • Signering av anställningsavtal
  • Insamling av anställningsrelaterade dokument
  • Godkännande av ersättnings- och förmånspaket
  • Insamling av samtycken för behandling av personuppgifter
  • Godkännande av löneanspråk, semester och många andra ändamål

Ikon

Revision

Spara tid och följ reglerna. Digitala signaturer ökar hastigheten, effektiviteten och säkerheten vid revisioner och kan användas i många olika uppgifter:

  • Godkännande av bokföring
  • Signering av revisionsrapporter
  • Godkännande och undertecknande av företagsdokument
  • Undertecknande av interna kontrollrapporter
  • Genomförande av en KYC/AML-process

Ikon

Juridiska tjänster

Fullständig rättssäkerhet och efterlevnad av reglerna. Minska den administrativa bördan med digitala signaturer, särskilt i följande användningsscenarier:

  • Signering av kontrakt och testamenten
  • Undertecknande av äktenskapsavtal
  • Godkännande av skilsmässodokument
  • Identitetskontroll
  • KYC/Onboarding av nya kunder

Ikon

Kommuner

Gör det lättare att vara medborgare i din kommun. Ge medborgarorienterad service med digitala signaturer och använd dem bland annat för följande uppgifter:

  • Godkännande av tillstånd
  • Undertecknande av samarbetsavtal
  • Inhämtning av samtyckesförklaringar
  • Godkännande av kommunala budgetar
  • Godkännande av ansökningar om offentliga tjänster

Ikon

Den offentliga sektorn

Effektivisering av offentliga processer. Eliminera pappersbaserad administration och använd digitala signaturer för en rad olika ändamål, bland annat följande:

  • Signering av interna dokument, t.ex. beslut, domar osv.
  • Godkännande av interna ansökningar om medel, utrustning och resurser
  • Godkännande av interna fakturor och finansiella dokument
  • Undertecknande av upphandlingskontrakt och leverantörsavtal
  • Inhämtning av handlingar från medborgare och företag

Ikon

IT

Automatisera processer som kräver godkännande. Spara tid och arbete för dina anställda och kunder genom att använda digitala signaturer för följande uppgifter:

  • Godkännande av programvarulicenser
  • Godkännande av servicenivåavtal
  • Signering av IT-säkerhetspolicyer
  • Godkännande av kontrakt för systemintegration
  • Godkännande av avtal om databehandling

Ikon

HIERARKI, ROLLER OCH RÄTTIGHETER

Enkel navigering i användarhierarkin 

Upptäck Addo Signs användarhierarki och få en överblick över vem som har tillgång till vad. Med fyra olika roller: Administratör, Gruppadministratör, Gruppvisare och Standardanvändare har varje användare olika rättigheter och behörigheter som är viktiga för en effektiv dokumenthantering. 

Administratören har full kontroll över alla, gruppadministratören hanterar en enda grupp, gruppvisare kan visa transaktioner i en grupp och standardanvändare kan endast skapa och signera transaktioner i sin egen grupp.

 

Uttalelser om Visma Addo fra våre kunder

HÖG SÄKERHETSNIVÅ

Hur är det med GDPR? Är digitala signaturer verkligen juridiskt giltiga?

Ja, det är de. En elektronisk signatur med e-identifiering är lika rättsligt bindande som en signatur med bläckpenna och uppfyller dessutom alla regler och krav i GDPR. På samma sätt tas datasäkerheten helt och hållet om hand och inga känsliga personuppgifter överförs i klartext. Alla transaktioner och åtgärder loggas och dokumenteras.

INTEGRATIONER FÖR ALLA ARBETSFLÖDEN

Integrera Addo Sign i dina favoritappar - även specialutvecklade appar.

Du kan enkelt integrera Addo Sign med dina befintliga IT-system för att skapa exakt den lösning för digitala signaturer som din organisation behöver. Addo Sign har ett säkert och tillgängligt API som gör det enkelt att integrera med både standardprodukter och specialutvecklade system. Vi hjälper många av våra kunder att utveckla integrationslösningar.

Ofta förekommande frågor 

 

En signatur används för att bekräfta en parts avsikt med ett dokument. Signaturen används därför för att godkänna de krav och villkor som anges i dokumentet, vanligtvis ett avtal eller kontrakt. En digital signatur är en metod för att ge större säkerhet om att rätt person både tar emot och undertecknar dokumentet.

En modern lösning för digital signering är oftast utformad för att vara så enkel som möjligt för slutanvändarna. För den person som samlar in en eller flera digitala signaturer kommer stegen förmodligen att se ut så här:

  • Du laddar upp ditt PDF-dokument till Addo Sign
  • Du väljer de mottagare som ska få tillgång till dokumenten och underteckna.
  • Du kan ange en tidsfrist för när mottagarna ska se dokumenten och underteckna elektroniskt.
  • Klicka på skicka för att skicka dokumentet för underskrift

För undertecknarna är det ännu enklare. Undertecknaren får en länk till dokumentet via e-post eller sms. De undertecknar digitalt direkt på sin dator, surfplatta eller smartphone. Det undertecknade dokumentet skickas automatiskt till er båda.

Ja, en digital signatur är lika giltig som en signatur på papper. Addo Sign uppfyller alla rättsliga och tekniska krav.

Med en digital signatur ligger du ett steg före när det gäller att dokumentera att ett avtal har ingåtts, eftersom en ökad spårbarhet av undertecknarens identitet och hens e-postadress/mobilnummer registreras.

Ja, digitala signaturer är säkra. Addo Sign uppfyller alla rättsliga och tekniska krav. Vi erbjuder hög säkerhet när det gäller teknik, identifiering, rättslig giltighet och behandling av känsliga personuppgifter.

Ja, lagstiftningen varierar från land till land, men Addo Sign uppfyller helt och hållet de globala tekniska kraven för digitala signaturer.

Läs mer

Ja, du kan signera med svenskt BankID och ditt privata BankID kan också användas i affärssammanhang.

Det är gratis att skapa en Addo Sign-profil. Du betalar bara för det du använder. Det innebär inga prenumerationer, inga åtaganden och inget finstilt.

Läs mer om Addo Signs prismodell här:

För att undvika att bara säga "alla kan dra nytta av det" ska vi undersöka tre affärsområden där digitala signaturer har störst inverkan: HR, försäljning och juridiska tjänster.

FÖRDELAR MED PERSONALADMINISTRATION
Det finns många fördelar för HR-avdelningen som inkluderar en papperslös signeringsplattform i sin onboardingprocess för anställda.

Sömlös introduktion för båda parter
Gör det enklare att få in anställda genom att ta bort de hinder som gör att sökande drar sig ur. Hjälp dina kandidater att slutföra onboarding-handlingar upp till 4 gånger snabbare genom att göra det enkelt att signera dokument var som helst, på vilken enhet som helst. Med automatiska påminnelser behöver du inte oroa dig för dokumenten när du väl har skickat dem. Addo Sign följer upp automatiskt.


FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA DIGITALA SIGNATURER VID FÖRSÄLJNING
Om din försäljningsavdelning faktiskt försöker tjäna pengar i stället för att spendera allt på manuella processer tror vi att du verkligen kommer att gilla de här fördelarna med digitala signaturer.


En kortare väg till det undertecknade dokumentet - för kunden och för dig
Med genomtänkta funktioner som mallar och statusmeddelanden behöver säljteamen aldrig vänta på att någon ska lägga märke till den hög med pappersarbete som ligger på deras skrivbord. Med några få klick på skärmen valideras alla dina handelsavtal och skickas tillbaka till dig på några minuter. Det är enkelt för kunden och enkelt för dig.
 

Spara tid med mallar: Med hjälp av mallar kan du spara ofta använda dokument och återanvända dem om och om igen.
Automatiska påminnelser: Undvik manuell uppföljning. Ställ in automatiska påminnelser så att du inte behöver oroa dig för dina dokument när du väl har skickat dem.


FÖRDELAR FÖR JURISTER
Digitala signaturer är ett säkert och lagligt sätt att påskynda rättsliga processer. De förbättrar kundupplevelsen, minskar handläggningstiderna och håller juristgruppen organiserad och produktiv.
 

Minska pappersarbetet med formulär: Samla in information från klienter med Addo Signs lättanvända formulär som kan fyllas i på alla enheter.
Automatisera rutiner med mallar: Automatisera dina repetitiva kontrakt och avtal så att du kan producera dokument snabbare.
Flera undertecknare på samma dokument: Behöver flera personer underteckna samma dokument? Inga problem. Du kan enkelt och snabbt få godkännande från alla parter - även om några av dem kanske befinner sig utomlands

Funktioner som tillsammans ger dig minimal administration

ENKEL ÖVERSIKT

Tydlig översikt över den pågående signeringsprocessen.

PÅMINNELSER

Minska din arbetsbelastning och automatisera påminnelseprocessen.

GRATIS YTTERLIGARE ANVÄNDARE

Det kostar inget extra om du vill lägga till fler användare till din företagslicens.

Branding

Använd ditt företags logotyp och färg så att undertecknaren känner igen ditt varumärke.

Microsoft Office

Skicka dokument direkt från MS Office eller något annat Windows-program.

Google Drive

Ladda upp dina undertecknade dokument direkt till din Google Drive.

SKICKA MASSMEJL

Skicka ett eller flera dokument till många mottagare samtidigt.

SÄKER FILÖVERFÖRING

Du kan enkelt kryptera och skicka konfidentiella filer så att ingen kan komma åt dem.

UTFORMA DINA ARBETSFLÖDEN

Skapa och återanvänd arbetsflöden för att minska repetitiva uppgifter.

KOPPLA UPP DIG MOT DITT ARKIV

Skicka dina signerade dokument till ditt e-arkiv eller din digitala brevlåda.

Välj en smartare lösning

Digital signering, webbformulär och säker distribution av dokument, brev och kontrakt

Prova gratis

keyboard_arrow_up