Revision Vadestedet

Påskynda och automatisera ärendeprocessen

Revision Vadestedet använder Addo Sign för snabbare och enklare handläggning av ärenden.

Snabbare handläggning av ärenden

Revision Vadestedet använder Addo Sign för att samla in signaturer på de dokument de skickar till sina kunder. Det handlar bland annat om årsredovisningar, bilagor till skattedeklarationer, deklarationer och protokoll. Tidigare kunde det ta veckor eller månader innan dessa dokument kom tillbaka, men med Addo Sign är hela processen digitaliserad.

Bättre överblick och automatisering

Med Addo Sign har Revision Vadestedet en överblick över de handlingar som väntar på underskrift, och om det är fler som behöver skriva på kan vi enkelt se vilka som behöver påminnas för att kunna slutföra processen. Revision Vadestedet har satt upp Addo Sign på ett sätt, så att påminnelser skickas automatiskt om ett dokument inte är signerat. Det har inneburit att antalet pågående ärenden har minskat och att de generellt handläggs snabbare än tidigare.

"Efter att vi börjat använda Addo Sign upplever vi att handläggningen av ärendena är både snabbare och enklare."

– Leif Stolberg-Rohr Nørskov, State authorised auditor, Revision Vadestedet

Kundnöjdheten ökar

En del av Revision Vadestedets kunder föredrar fortfarande ett personligt möte där dokumenten signeras fysiskt, men en ständigt växande del av deras kunder ser fördelarna med digitala signaturer från Addo Sign. Tillsammans med Revision Vadestedet har Addo Sign tillgodosett företagets specifika behov, baserat på feedback från deras anställda såväl som deras kunder, med syftet att höja och förbättra signeringsupplevelsen.

Revision Vadested upplevde följande förbättringar:

  • check Förbättrade processer i signeringsflödet
  • check Bättre överblick över pågående signeringar
  • check Snabbare handläggning av ärende
  • check Nöjda kunder

Om Revision Vadestedet

Revision Vadestedet är en godkänd revisionsbyrå från Næstved, och som har tillhandahållit kvalitetstjänster till det danska näringslivet i mer än 80 år. Deras 15 anställda har tillsammans 250 års erfarenhet inom redovisningsbranschen.

Redo att börja

Ta reda på hur Addo Sign kan hjälpa din organisation.

Prova Addo Sign gratis Kontakta försäljning

keyboard_arrow_up