Addo Sign för juridiska tjänster och avtal

Effektiva, säkra och juridiskt giltiga digitala signaturer som minskar riskerna och ökar förtroendet för affärstransaktioner och juridiska transaktioner.

Starta idag  Boka demo

Effektiv lösning för e-signering för jurister

Addo Sign är den enklaste och mest avancerade lösningen som samtidigt kan ge den bästa överblicken över dokumentdistribution och signering. Oavsett om de ska signeras, fyllas i eller bara hanteras på ett känsligt sätt. Obegränsat antal användare ingår, så du kan enkelt använda den i hela din organisation och på alla avdelningar.

Säker digital signatur

Digital signering med krypterings- och verifieringsmetoder som säkerställer att signaturerna är autentiska och inte kan manipuleras.

Ikon

Kraft och fler undertecknare

Enkelt distribuera dokument och få underskrifter från flera parter. Till exempel i samband med godkännande av årsredovisningen.

Ikon

Översikt och händelselogg

Fullständig översikt över din signaturhistorik. Se vem som har öppnat dokument, om de har lästs och undertecknats. 

Ikon

Arkivering av dokument

Addo Vault är det enklaste sättet att lagra undertecknade avtal så att de inte kommer på avvägar och alltid kan hittas igen. Obegränsat utrymme för arkivering av undertecknade dokument ingår.

Ikon

Skapa mallar

Automatisera repetitiva kontrakt och avtal så att du snabbare kan förbereda dokument och registrera information för informationsinsamling/KYC, avtal och kontrakt eller massdistribution.

Ikon

Automatiska påminnelser

Skicka automatiska påminnelser till mottagarna så att du får tillbaka undertecknade dokument snabbare. Undvik att ha för många öppna ärenden samtidigt och minimera tidsåtgången genom att skicka påminnelser.

Ikon

"Vi effektiviserar vår verksamhet genom att erbjuda kunderna ett enkelt och smidigt sätt att signera avtal digitalt. Kunderna kan signera kontrakt, avtal, konton, protokoll och liknande med en digital signatur, på det medium de föredrar och när de har tid.​"

Managing partner
Bird&Bird

Skicka enkelt dokument till olika mottagare med brevsammanfogning och massutskick

Med brevsammanfogning kan du skapa massutskick med bara några få klick och skicka samma dokument till flera mottagare. Oavsett om det är en inbjudan till en allmän sammankomst, utskick av protokoll, stadgar och liknande, eller ändringar i villkor och bestämmelser.

När alla parter har undertecknat dokumentet kommer de att få en elektronisk kopia. Dokumentet kommer också automatiskt att arkiveras direkt i ditt ärendes- och dokumenthanteringssystem.

 

Vad du får ut av att signera digitalt

Som advokat finns det flera fördelar med att signera dokument digitalt med sina klienter. Först och främst innebär digital signering av dokument en mycket större flexibilitet och bekvämlighet för både dig som advokat och dina klienter. Detta eliminerar behovet av fysisk närvaro eller utskick av pappersdokument, vilket sparar tid och resurser.

Dessutom kan digital signering förbättra dokumentens säkerhet och integritet. Avancerad teknik för digital signering säkerställer att dokumenten förblir oförändrade och inte kan manipuleras, och de har ofta en hög krypteringsnivå för att skydda sekretessen.

Digital signering kan också bidra till att förbättra arbetsflödet och effektiviteten. Med elektroniska signaturer kan dokument snabbt distribueras till kunder och andra berörda parter, och signaturer kan erhållas och verifieras i realtid, vilket minskar väntetider och förseningar.

Slutligen kan digital signering bidra till att skapa ett mer organiserat och strukturerat dokumenthanteringssystem. Elektroniska dokument kan enkelt arkiveras och lagras säkert i elektroniska system, vilket gör dem lätta att hitta och få tillgång till när de behövs.

Sammantaget kan digital signering av dokument förbättra både arbetsflödet och kundupplevelsen, samtidigt som det säkerställer regelefterlevnad och juridiska processer av hög kvalitet.

.

Juridiska dokument som kan signeras och hanteras digitalt i Addo Sign

Prova gratis Kontakta oss

Kontrakt: Köpeavtal, hyresavtal, anställningsavtal, byggavtal, etc.

Testamentariska dokument: Testamente, levande testamente, tillägg till testamente, etc.

Förklaringsdokument: Hälsofullmakter, förklaringar om levande testamente, fullmaktsdokument, etc.

Företagsdokument: Bolagsordning, stadgar, mötesprotokoll, direktörsförklaringar, etc.

Dokument om immateriella rättigheter: Patentansökningar, varumärkesregistreringar, upphovsrättslicensavtal, etc.

Rättsliga och domstolsdokument: Stämningar, ståndpunktsdokument, vittnesuttalanden, domar, etc.

Familjerättsdokument: Skilsmässohandlingar, överenskommelser om föräldraansvar, adoptionshandlingar, äktenskapsförord, etc.

Ekonomiska dokument: Låneavtal, garantier, avtal om köp av värdepapper, etc.

Förklaringar och intyg: Efterlevnadserklaringar, juridiska intyg, etc.

Licensavtal: Programvarulicensavtal, franchise-licensavtal, licensavtal för immateriella rättigheter, etc.

Skattedokument: Skatteavtal, skatteinformation, skattedeklarationer, etc.

Fastighetsdokument: Skuldebrev, pantbrev, hyresavtal, servitut, etc.

Försäkringsdokument: Försäkringspolicyer, försäkringsanspråk, försäkringsavtal, etc.

Miljödokument: Miljökonsekvensrapporter, miljötillstånd, miljölicenser, etc.

Regleringsdokument: Avtal, lagar, reglerande meddelanden, föreskrifter, etc.

Företagsdokument: Mötesprotokoll, styrelsemötesprotokoll, beslut om kapitalförändringar, stadgar, etc.

Export- och importdokument: Handelsavtal, export- och importlicensavtal, tullhandlingar, etc.

Samarbetsavtal: Samarbetsavtal, joint venture-avtal, konsortieavtal, etc.

Anställningsdokument: Anställningsavtal, arbetsregler, säkerhetspolicyer, etc.

Ägar- och aktieägaravtal: Ägaravtal, aktieägaravtal, utdelningspolicyer, etc.

Effektivt för dig och dina kunder

Eliminera pappersarbete, skanning och bortkastad tid. Gläd dina klienter med en enkel och snabb signeringsprocess som garanterar bästa möjliga rättssäkerhet. Som advokat finns det många dokument som behöver undertecknas varje dag, antingen av dig eller av dina klienter. Att skicka dokument fram och tillbaka och hålla reda på dem kan snabbt bli tidskrävande - Addo Sign gör det enklare.

Premiumlegitimitet och dataskydd

Addo Sign uppfyller till fullo både de tekniska och juridiska kraven i GDPR och den allmänna dataskyddsförordningen. Därför kommer känsliga personuppgifter aldrig att skickas som en enkel text.

Alla transaktioner och åtgärder registreras automatiskt, så att du alltid har full kontroll över dokumentationen.

Obegränsade användare

Skapa flera användare under ett konto utan extra kostnad och med enkel behörighetsadministration.

Säker identifiering

Mottagare kan identifiera sig med BankID när de signerar dokument digitalt.

Dataskydd

Addo Sign hanterar datatillämpning och lagring i enlighet med GDPR.

Advokatens effektiva lösning på rättsliga tvister

Legatize är en produkt från twoday och Addo Sign och har tagits fram i samarbete med några av Danmarks ledande advokatbyråer. Legatize är en digital lösning som stödjer advokatbyråer i förbättringsfasen, i form av förberedelse av utdrag, materialsamlingar och hjälpbilagor, samt huvudförhandlingen i rättssalen i form av presentation, bevis och muntlig presentation.

Läs mer om Legatize (DK) här

Kom igång idag

Prova den redan idag eller kontakta oss för en demonstration

Gratis konto med obegränsat antal användare. 

Skapa gratis konto  Book demo

keyboard_arrow_up