Digital signering och formulär inom försörjningssektorn

Minimera kostnaderna och skapa effektiva arbetsflöden för medarbetare, myndigheter, entreprenörer och kunder.

Boka demo

Effektivisering av arbetsflöden hos försörjningsverksamheter 

Försörjningsverksamheter ställs inför många situationer där det är nödvändigt att samla in information och signaturer på dokument. Addo Sign kan automatisera och stärka verksamheten inom detta område och vi gör redan detta för många allmännyttiga företag.

Produkter som optimerar vardagen

 
Digital signering
 
Digitala blanketter

Fördelar med digital signering och onlineformulär 

Energiföretag ställs inför många situationer där det är nödvändigt att samla in information och underteckna dokument. Det är här Addo Sign kan stärka och automatisera verksamheten på ett sätt som gynnar både verksamheten och kunderna.

Boka demo

Avtal om kundregistrering

När kunder tecknar sig för tjänster som el, vatten, gas eller värme måste de teckna avtal som anger leveransvillkor och priser.

Ändring av kundinformation

Ändringar av kundinformation, t.ex. adressändringar eller ändring av faktureringsinformation, kräver ofta kundens godkännande.

Avtal om konsumtion

Specifika avtal om användningsmönster, högsäsong eller leveransgarantier kan kräva kundens underskrift.

Bortkoppling och återställande av tjänster

Avbrott i tjänsten på grund av utebliven betalning eller återställande efter betalning kräver ofta avtal som kan kräva underskrift.

Avtal om anslutning

Vid anslutning av nya fastigheter till nätet krävs underskrifter på anslutningsavtal som omfattar tekniska specifikationer och anslutningsavgifter.

Servicekontrakt

Underhåll och service av infrastruktur som mätare, ledningar och rör kan kräva serviceavtal som ska undertecknas av både kunden och elbolaget.

Program för energieffektivitet

Deltagande i program för energibesparing eller förnybar energi kan kräva undertecknande av avtal om villkor och förutsättningar.

Planer för hantering av nödsituationer

I situationer med strömavbrott eller andra nödsituationer kan det krävas underskrifter på dokument som rör beredskapsplaner och protokoll.

Tillstånd för utgrävning

Erhålla nödvändiga tillstånd från kunder, myndigheter och entreprenörer för byggnadsarbeten och få fullständig kontroll över processer och dokumentation.

"75 % manuellt arbete sparat. Time-to-market har stärkts och en snabb service av våra kunder uppnåtts."

Försäljningschef
Nordic Solar

Effektivitet och hastighet

Digital signering möjliggör ett snabbt och effektivt godkännande av avtal och dokument. Detta är viktigt för energibolag och andra allmännyttiga företag där tidskänsliga beslut och godkännanden av avtal ofta spelar en avgörande roll för att upprätthålla infrastrukturen och säkerställa kontinuerlig service.

Ikon

Säkerhet och efterlevnad av regelverk

Säkerheten för digitala signaturer är hög eftersom de använder krypteringsteknik och unik identificering för varje användare. Detta säkerställer att dokument inte kan förfalskas och att signaturer är juridiskt bindande. Efterlevnad av nationella och internationella lagar om dataskydd och integritet säkerställs också, vilket är avgörande för reglerade branscher som allmännyttiga företag.

Ikon

Miljövänligt och kostnadseffektivt

Genom att minimera behovet av pappersbaserade processer bidrar digital signering till miljöskydd och minskar kostnaderna för utskrift, frakt och lagring av fysiska dokument. Detta stöder också företagens hållbarhetsinitiativ och mål att minska sitt miljöavtryck.

Ikon

Tillgänglighet och flexibilitet

Anställda inom drift- och försörjningsföretag arbetar ofta på resande fot eller på avlägsna platser. Digital signering gör det möjligt för dem att signera dokument från vilken enhet och plats som helst, vilket säkerställer att affärsprocesserna kan fortsätta utan avbrott, oavsett var medarbetarna befinner sig.

Ikon

Integration med andra system

Lösningar för digitala signaturer kan enkelt integreras med andra IT-system, vilket säkerställer ett sömlöst arbetsflöde och dataflöde mellan olika avdelningar och system. Integration kan förbättra dataintegriteten och minska risken för fel.

Ikon

Privata och offentliga former

Addo Forms kan nås direkt från en webbplats via en publik länk och ingå som ett fast formulär som vem som helst kan komma åt och fylla i. Detta är meningsfullt när det gäller ett registreringsformulär, flyttformulär eller någon annan situation där strukturerad information behöver samlas in.

Ikon

Kontrakt, onlineformulär och avtal

Skriv under byggkontrakt på ett enkelt och smidigt sätt och använd elektroniska formulär för att samla in information och fotodokumentation. Det finns många sätt att effektivisera din arbetsdag. 

Boka demo

Legitimitet och förstklassigt dataskydd

Addo Sign uppfyller till fullo både de tekniska och juridiska kraven i GDPR och den allmänna dataskyddsförordningen. Därför kommer känsliga personuppgifter aldrig att skickas som en enkel text.

Å andra sidan registreras alla transaktioner och åtgärder automatiskt så att du alltid har full kontroll över dokumentationen.

Obegränsat antal användare

Skapa flera användare under ett konto utan extra kostnad och med enkel rättighetshantering.

Säker identifiering

Mottagare kan identifiera sig med BankID när de signerar dokument digitalt.

Skydd av personuppgifter

Addo Sign hanterar dataanvändning och lagring i enlighet med GDPR.
keyboard_arrow_up