Addo Sign för revision, redovisning och inkasso

Effektivisera arbetsflödena med digitala signaturer, avtal och formulär, oavsett om det gäller deklarationer, granskningar eller utlåtanden, och ge dina kunder en bättre och mer tillförlitlig upplevelse.

Börja idag  Boka demo

Effektiv e-signeringslösning för revision, redovisning och inkasso

Addo Sign är den enklaste och mest avancerade lösningen som samtidigt kan ge den bästa överblicken över dokumentdistributionen. Oavsett om de ska signeras, kompletteras eller bara hanteras på ett känsligt sätt. Obegränsat antal användare ingår, så att du enkelt kan använda den i hela organisationen och på alla avdelningar.

Flöden med flera undertecknare

Distribuera enkelt dokument och få underskrifter från flera parter på samma dokument. Till exempel vid godkännande av årsredovisningar eller deklarationer.

Ikon

Säker och laglig giltighet

Addo Sign uppfyller alla relevanta lagkrav och standarder för elektroniska signaturer. Detta säkerställer att signerade dokument har nödvändig juridisk giltighet och integritet och att känsliga dokument kan distribueras på ett säkert och tillförlitligt sätt. 

Ikon

Översikt och händelselogg

Plattformen möjliggör enkel spårbarhet av signerade dokument och effektiv dokumenthantering. Revisionsspår kan enkelt genereras och hanteras, vilket är avgörande för branscher med strikta lagkrav. 

Ikon

Automatiska påminnelser

Skicka automatiskt påminnelser till mottagarna så att du snabbare kan få tillbaka undertecknade dokument. Undvik att ha för många öppna ärenden samtidigt och minska tiden som går åt till att skicka påminnelser.

Ikon

Digital signatur

Addo Sign gör det möjligt för företag att automatisera och digitalisera processen för signering av dokument - oavsett typ av dokument. Detta sparar tid och resurser genom att eliminera manuella processer med pappersbaserade dokument.

Ikon

Skapa malla

Automatisera dina repetitiva kontrakt och avtal så att du snabbare kan skapa dokument och samla in information för kontraktsflöden eller informationsinsamling.

Ikon

"Sedan vi på Midtjysk Revision började använda Addo Sign har vi upplevt en positiv respons från våra kunder."

Registrerad revisor
Midtjysk Revision

Framgång med digital signering i redovisningsbranschen

Med Addo Sign har Riks revisionen skapat en bättre översikt över dokument som väntar på underskrift. Om det är flera personer som behöver skriva under kan de enkelt se vem som saknas eller vem som är nästa person att skriva under. Samtidigt har de lagt till automatiska påminnelser så att de inte behöver oroa sig för att påminna mottagaren. Detta har minskat antalet öppna ärenden och de behandlas i allmänhet snabbare än tidigare.

Vad du får ut av att signera digitalt

Som revisor kan det finnas flera fördelar med att digitalt signera dokument med kunder. Med avancerade kryptografiska signaturer och verifieringskedjor säkerställer Addo Sign att alla signerade dokument är skyddade mot manipulering eller förfalskning. Dessutom möjliggör Addo Sign en mer strömlinjeformad revisionsprocess, vilket gör det enkelt att organisera, spåra och arkivera alla signerade dokument direkt från plattformen, vilket minskar den administrativa bördan och förbättrar spårbarheten genom hela processen.

Flexibla dokument- och underskriftsflöden

Med Addo Sign är det enkelt att distribuera dokument som behöver underskrivas. Du får fullständig översikt över underskriftsprocessen och dokumentets status, samt kontroll över ordningen för vem som ska underskriva när. Detta gäller oavsett vilka dokument det är fråga om.

Kontrakt: Köpavtal, hyresavtal, anställningsavtal, entreprenadavtal osv.

Testamenterklaringar: Hälsofullmakter, livstestamentsförklaringar, förvaltningsfullmakter osv.

Företagsdokument: Stiftelsedokument, stadgar, protokoll från bolagsstämmor, direktörsintyg osv.

Rättsliga handlingar och domstolsdokument: Stämningar, svarsskrifter, vittnesuttalanden, domar osv.

Ägar- och aktieavtal: Ägaröverenskommelser, aktieägaravtal, utdelningspolicyer osv.

Familjerättsliga dokument: Skilsmässohandlingar, föräldraansvarsavtal, adoptionshandlingar, äktenskapsförord osv.

Finansiella dokument: Låneavtal, garantier, köpavtal för värdepapper osv.

Förklaringar och intyg: Förklaringar om efterlevnad av lagstiftning, juridiska intyg osv.

Skattedokument: Skatteavtal, skatteinformation, skattedeklarationer osv.

Fastighetsdokument: Fastighetsköp, pantbrev, hyresavtal, servitut osv.

Försäkringsdokument: Försäkringspolicys, försäkringskrav, försäkringsavtal osv.

Miljödokument: Miljöutvärderingsrapporter, miljötillstånd, miljöliscenser osv.

Regleringsdokument: Överenskommelser, stadgar, regleringsmeddelanden, förordningar osv.

Företagsdokument: Protokoll från bolagsstämmor, styrelsemötesprotokoll, beslut om ändring av kapital, stadgar osv.

Samarbetsavtal: Samarbetsavtal, joint venture-avtal, konsortieavtal osv.

Arbetsdokument: Anställningsavtal, arbetsregler, säkerhetspolicyer osv.

Använd Addo Form för att enkelt samla in information​

Addo Forms är formulär där mottagaren kan ladda upp bilder, filer och information samt signera digitalt. Samla in information och överför den direkt till företagets PDF:er så att slutdokumentet blir helt kundanpassat. På så sätt behöver mottagaren bara koncentrera sig på att fylla i informationen.

Läs mer om Addo Forms

Legitimitet och dataskydd i toppklass

Addo Sign uppfyller till fullo både de tekniska och juridiska kraven i GDPR och den allmänna dataskyddsförordningen. Därför kommer känsliga personuppgifter aldrig att skickas som en enkel text.

I gengäld registreras alla transaktioner och åtgärder automatiskt, så att du alltid har full kontroll över dokumentationen.

Obegränsade användare

Skapa flera användare under ett konto utan extra kostnad och med enkel behörighetsstyrning.

Säker identifiering

Mottagaren kan identifiera sig med BankID när de ska underteckna dokument digitalt.

Dataskydd

Addo Sign hanterar databehandling och lagring i enlighet med GDPR.
keyboard_arrow_up