Addo Sign för den finansiella sektorn​

Effektivisera arbetsflödena med digitala signaturer, avtal och formulär, oavsett om det gäller auktoriseringar, köpeavtal, massdistribution eller informationshämtning, och ge en bättre och mer tillförlitlig kundupplevelse.

Börja idag  Boka demo

Effektiv e-signeringslösning för banker och sparbanker

Addo Sign är den enklaste och mest avancerade lösningen som också kan ge den bästa överblicken över dokumentdistribution. Oavsett om de ska signeras, kompletteras eller bara hanteras på ett känsligt sätt. Obegränsat antal användare ingår, så att du enkelt kan använda lösningen i hela organisationen och på alla avdelningar.

"Det är framförallt i de lite större uppgifterna/projekten som kräver massutskick och brevfusionering av alla våra medarbetare som vi har märkt en stor skillnad. Det är ett nöje att kunna hålla reda på allt vi gör i Addo Sign-översikten, oavsett om det handlar om.​"

HR-generalist
Nicoline Petz

Säker och laglig giltighet

Addo Sign uppfyller alla relevanta lagkrav och standarder för elektroniska signaturer. Detta säkerställer att signerade dokument har nödvändig juridisk giltighet och integritet, och att känsliga dokument kan distribueras på ett säkert och tillförlitligt sätt. 

Ikon

Validering av personnummer

Personnummervalidering är, som namnet antyder, en funktion för att validera en person med hjälp av dennes personnummer. Funktionen kan användas för att verifiera en persons identitet och bekräfta att personen är den han eller hon utger sig för att vara innan dokument undertecknas eller formulär fylls i.

Ikon

Skapa mallar

Automatisera repetitiva kontrakt och avtal så att du snabbare kan förbereda dokument och registrera information för informationsinsamling/KYC, avtal och kontrakt eller massdistribution.

Ikon

Automatiska påminnelser

Skicka automatiska påminnelser till mottagarna så att du får tillbaka undertecknade dokument snabbare. Undvik att ha för många öppna ärenden samtidigt och minimera tidsåtgången genom att skicka påminnelser.

Ikon

Flöden med flera undertecknare

Distribuera enkelt dokument och få underskrifter från flera parter på samma dokument. Till exempel i samband med auktoriseringar, bevis eller deklarationer.

Ikon

Logg över händelser

Med händelseloggen kan du få en överblick över vilka aktiviteter mottagaren har utfört från skapandet till slutförandet av transaktionen. Till exempel när dokumenten har öppnats, signerats eller distribuerats.

Ikon

Enkelt att samla in information med Addo Forms

Samla in information och överför den direkt till ditt företags egna PDF-filer så att det slutliga dokumentet kan anpassas, oavsett om det handlar om ett köpeavtal, en fullmakt, en årsredovisning eller liknande. På så sätt behöver mottagaren bara koncentrera sig på att fylla i informationen.

Läs mer om Addo Forms

Skicka enkelt dokument till olika mottagare med postsammanställning och massutskick

Med postfusion kan du skapa massutskick med bara några få klick och skicka samma dokument till flera mottagare. Oavsett om det gäller kallelse till bolagsstämma, utskick av protokoll, bolagsordning etc. eller ändringar av villkor.

När alla parter har undertecknat dokumentet får de en elektronisk kopia. Dokumentet arkiveras också automatiskt direkt i ärende- och dokumenthanteringssystemet.

 

Vad du får ut av att signera digitalt

Som bank eller finansiell rådgivare finns det flera fördelar med att låta kunder och klienter signera dokument digitalt. Med avancerade kryptografiska signaturer och revisionsspår säkerställer Addo Sign att alla signerade dokument är skyddade mot manipulering och förfalskning. Addo Sign gör det också enklare att organisera, spåra och arkivera alla signerade dokument direkt från plattformen, vilket minskar den administrativa bördan och förbättrar spårbarheten genom hela processen.

Flexibla dokument- och signaturflöden

Med Addo Sign är det enkelt att distribuera dokument som behöver signeras. Du får full översikt över signaturprocessen och dokumentets status, samt kontroll över ordningen för vem som ska signera när. Detta gäller oavsett vilka dokument det handlar om.

Kontrakt: Köpeavtal, hyresavtal, anställningsavtal, entreprenadavtal osv.

Testamenten och testamentariska dokument: Testamenten, livstestamenten, tillägg till testamenten osv.

Fullmaktsdokument: Hälsofullmakter, livsfullmakter, förvaltningsfullmakter osv.

Företagsdokument: Stiftelsedokument, stadgar, protokoll från bolagsstämmor, direktörsintyg osv.

Familjerättsdokument: Skilsmässobrev, föräldraansvarsavtal, adoptionshandlingar, äktenskapsförord osv.

Finansiella dokument: Låneavtal, garantier, köpeavtal för värdepapper osv.

Skattedokument: Skatteavtal, skatteuppgifter, skattedeklarationer osv.

Fastighetsdokument: Fastighetsöverlåtelser, inteckningar, hyresavtal, servitut osv.

Regleringsdokument: Avtal, stadgar, regleringsförklaringar, föreskrifter osv.

Försäkringsdokument: Försäkringspoliser, försäkringskrav, försäkringsavtal osv.

Bolagsdokument: Protokoll från bolagsstämmor, styrelsemötesprotokoll, beslut om ändring av kapital, stadgar osv.

Premiumlegitimitet och dataskydd

Addo Sign uppfyller till fullo både de tekniska och juridiska kraven i GDPR och den allmänna dataskyddsförordningen. Därför kommer känsliga personuppgifter aldrig att skickas som ett enkelt textmeddelande.

I gengäld registreras alla transaktioner och åtgärder automatiskt, så att du alltid har full kontroll över din dokumentation.

keyboard_arrow_up