Formulär för kundkännedom för effektiv onboarding av nya kunder

Ge anställda och kunder bättre upplevelser genom att digitalisera interna och konsumentinriktade avtalsprocedurer med elektroniska signaturer.

Kom igång Skaffa en demo Skaffa en demo

Kraftfulla funktioner för yrkesverksamma inom bank

Intelligenta formulär för kundkännedom

De förändras utifrån vad kunden svarar på, vilket minskar risken för fel till ett minimum.

brain-1

Öppet API - enkel systemintegration

Blanketten skickas tillbaka till rådgivaren via Addo Sign och alla data lagras direkt i banksystemet

monitor-code-send

GDPR-kompatibel – förbättrad säkerhet

Säker hantering av kunddata, automatisk loggning och krypterade försändelser.

login-lock

Tydlig och verifierbar avsändare

Kunden kan se i sin digitala brevlåda att meddelandet faktiskt har skickats av banken (och inte är spam).

archive-drawer

En bättre kundupplevelse

Lösningen är intuitiv att fylla i och använda, vilket förbättrar kundupplevelsen.

mood-happy-laptop

Rollbaserad signering

Skicka till flera mottagare och bestäm i vilken ordning de ska signera.

multiple-actions-check-2

Hur det fungerar

Kunden får en länk till formuläret som fylls i och undertecknas.

Advisor godkänner eller avslår kundens identifiering.

Data levereras till ett centralbankssystem.

Enkel, säker och effektiv onboardingprocess

Gör hela processen med onboarding av nya privatkunder, företagskunder och föreningar mindre krånglig och tidskrävande. Med intelligenta digitala formulär för att verifiera klientens identitet effektiviseras ärendehanteringen samtidigt som det administrativa arbetet reduceras till ett minimum.

Det är både enkelt och effektivt. Kunden får en länk till ett formulär, fyller i det och signerar det digitalt. Formulären är "intelligenta" och förändras utifrån vad kunden svarar, vilket minskar risken för fel till ett minimum.

Efter undertecknandet skickas formuläret automatiskt till rådgivaren för godkännande. När formuläret skickas tillbaka till rådgivaren via Addo Sign läggs alla data automatiskt in i bankens kärnsystem via ett öppet API.

Med Addo Sign är hela processen effektiv och till 100 % i enlighet med integritetsförordningen.

Kort om kundkännedom

Den här processen kallas även för KYC (Know your customer) eller Känn din kund. För banker och andra aktörer inom finanssektorn finns särskilda krav på kundkännedom som en del av lagarna för att bekämpa penningtvätt. Det handlar om att lära känna sina kunder för att förhindra samarbete med motparter som är involverade i penningtvätt och finansiering av terrorism.

Underskriv dokument direkte på skærmen

Vi hjälper även andra kunder med den här processen

Säkerhet i toppklass

Addo Sign är helt kompatibel med både de tekniska och juridiska kraven i integritetsförordningen och andra integritetslagar. Därför kommer känslig personlig information aldrig att skickas som vanlig text.

I gengäld loggas alla transaktioner och åtgärder automatiskt, så att du alltid har full kontroll över dokumentationen.

Kom igång idag

Prova den redan idag eller kontakta oss för en demonstration

Gratis konto med obegränsat antal användare. 

Skapa gratis konto  Book demo

keyboard_arrow_up