KYC: 3 steg för att följa "Know Your Customer"-reglerna på ett effektivt och säkert sätt

Prova det gratis nu

Vad är KYC (Know Your Customer)?

KYC handlar helt enkelt om riskhantering och att minska ekonomisk brottslighet. Det är ett nyckelbegrepp för att undvika penningtvätt och bör också skydda dig mot att göra affärer med en brottsling. Kort sagt handlar konceptet om att lära känna kunden, både när det gäller identitet och finansiell verksamhet, och att identifiera den risk som kunden utgör. Att inrätta effektiva KYC-processer är avgörande både för att följa lagen och för att säkerställa en effektiv affärsmodell i din organisation.

Vilka företag omfattas av lagen om penningtvätt och kundkännedom?

Alla företag inom finans- och finanssektorn omfattas av lagen om penningtvätt och därmed av KYC.

Detta inkluderar:

 • checkBanker och finansinstitut
 • checkFörsäkringsbolag
 • checkFonder och fondmäklare
 • checkLåneinstitut (inlåning och utlåning)
 • checkKredit-, valuta- och värdepappersföretag
 • checkLeverantörer av finansiell leasing
 • checkRevisorer och revisionsföretag
 • checkFöretagets grundare
 • checkJurister och advokater
 • checkFastighetsmäklare

Hur säkerställer du en effektiv KYC-process?

Om ditt företag är ett finansinstitut riskerar du böter, sanktioner eller allmän ryktesspridning om du handlar med någon som tvättar pengar eller finansierar terrorism. Dessutom är en effektiv KYC-process också en grundläggande metod för att skydda ditt eget företag från bedrägerier och eventuella förluster. I den här artikeln kommer vi att titta på de tre viktigaste stegen för att se till att du har en effektiv KYC-process.

DE TRE STEGEN ÄR FÖLJANDE:

 1. Identifiera kunden och förstå arten av kundens verksamhet.

 2. Upprätta en standardprocess för hur du får, bearbetar och lagrar kundinformation och hur du bedömer riskerna för penningtvätt.

 3. Använd ett GDPR-säkert IT-system för att samla in och lagra information.

 

 

Step 1: Kundens identitet och arten av kundens verksamhet

För att verifiera och dokumentera kundens identitet måste du samla in personlig information och information om kundens syfte. Detta gäller både nya och befintliga kunder. Mängden och typen av kundinformation som krävs beror på om kunden tillhör en låg- eller högriskgrupp.

Hur du gör detta bör fastställas i en dokumenterad process som tar hänsyn till vilken riskgrupp kunden tillhör.

 

Step 2: Standardprocess och riskbedömning

Hur du samlar in och hanterar kundinformation bör dokumenteras. Som en del av denna process bör du upprätta en profil för kundernas beteende och bedöma riskerna för penningtvätt utifrån profilen. Därefter bör du övervaka transaktionerna enligt den riskgrupp som kunden tillhör. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma stora kontanttransaktioner.

 

Step 3: IT-lösningen för insamling och lagring av kundinformation

Hur utförs en identitetskontroll av kunden? När du behöver verifiera kundens identitet kan du använda digitala lösningar som. Addo Sign, där du kan använda säkra formulär för att få dina kunder att fylla i sina uppgifter. Beroende på den bedömda risken för kunden utförs kontrollen av informationen antingen med förstärkta eller lättnader i förfarandena.

De uppgifter som kunden lämnar måste kontrolleras av en tillförlitlig och oberoende källa. När kunden har angett sitt CVR-nummer kan du till exempel kontrollera informationen mot CVR-registret direkt i Addo Sign, så att du kan kontrollera identiteten redan i detta skede. När det gäller privatkunder ska kundens personnummer verifieras antingen med hjälp av pass, adress eller namn. Vid strängare förfaranden måste kunden vanligtvis infinna sig personligen.

Om du vill veta mer om Addo Sign för finansiella företag, klicka här.

Hur ofta behöver du kontrollera kundens identitet?

Du måste kontrollera kundens identitet vid alla nya kundrelationer och om kundens förhållanden ändras. För högriskkunder kan proceduren upprepas en gång om året, medan du för lågriskkunder kan göra det vart femte år.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att digitalisera insamlingen av kundinformation för KYC-processen.

Kontakta oss idag


Viden og inspiration

Gå til blogoversigt

keyboard_arrow_up