Elektronisk signatur

Hur du gör vardagen enklare med elektronisk signering av dokument.

Prova det gratis nu

Med elektronisk signering av dokument kan du enkelt, snabbt och säkert samla in alla signaturer digitalt. Att få en signatur kan vara en långdragen och dyr process.

När undertecknaren får dokumentet måste det läsas igenom, det kan finnas korrigeringar att göra och sedan måste dokumentet skickas tillbaka igen. Innan du vet ordet av har du tillbringat många dagar med att få tillbaka ett undertecknat dokument. Det är tids- och resurskrävande för alla parter. Addo Sign är en lösning för elektronisk signering som minskar det administrativa arbetet och eliminerar den långsamma processen.

Läs mer om hur Addo Sign arbetar

Jämfört med alternativet att skriva ut och signera med en penna, kan du spara tid och besvär genom att signera dokument elektroniskt. Med e-underskrift av dokument får du dina underskrifter snabbt och kan fortsätta med andra viktiga uppgifter.

Hur man undertecknar dokument elektroniskt

Det kan vara en långsam process att få in underskrifter på kontraktet eller andra dokument. Men du kan påskynda processen och göra allt elektroniskt med Addo Sign på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. Så här gör du:

 

Ladda upp dokument som ska signeras
Lägg till mottagare. Meddelande och identitetsverifiering skickas automatiskt.
Mottagaren kan läsa och signera i signaturportalen.
Undertecknade dokument tas emot. Kopia skickas till undertecknaren.

 

Ladda upp det dokument som ska undertecknas och eventuella bilagor.
Lägg till mottagare. Automatisk avisering och identitetsbekräftelse skickas.
Mottagaren får tillgång till dokument och signaturportal.
Signerade dokument sparas nu i Addo Sign och en kopia skickas till den som signerat.

 

Det undertecknade dokumentet skickas automatiskt till er båda. Inga personuppgifter skickas i klartext och GDPR-reglerna följs till punkt och pricka. Själva dokumenten lagras inte, men alla transaktioner och åtgärder i Addo Sign loggas och kan alltid dokumenteras. Du kan få en elektronisk signatur på några minuter. Det blir inte enklare eller snabbare, och säkerheten är högsta klass.

 

Skapa värde med e-signatur av dokument

Med e-underskrift av kontrakt och andra dokument kan ditt företag enkelt, säkert och snabbt samla in alla underskrifter digitalt. E-signering av dokument är ett verktyg som hjälper både dig och dina kunder att skapa värde i vardagen. Du kan använda digital signatur i många olika konstellationer.

Som HR-anställd måste en underskrift inhämtas på ett kontrakt. Om du är revisor måste protokollet eller årsredovisningen undertecknas, och om du är fastighetsmäklare ska handlingen signeras av köparen. Du kan använda elektronisk signering av dokument i alla situationer där ett dokument behöver undertecknas.

Prova det gratis nu

Livet blir enklare med elektronisk signatur

Du optimerar processen för att få undertecknade dokument genom att göra allt elektroniskt med Addo Sign på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. En godkännandeprocess med Addo Sign genomförs på några minuter, medan en liknande pappersprocess lätt kan ta en vecka.

De automatiska påminnelserna till mottagaren sparar också mycket administrativ tid för dig och dina anställda. Det finns ingen skyldighet och du betalar bara för de signaturer och tjänster som du använder. Prova e-underskrift i Addo Sign idag och skapa värde för dig och dina anställda.

Viden og inspiration

Gå til blogoversigt

keyboard_arrow_up